Kancelaria Podatkowa ADN

 • 022 208 28 88
  biuro@adn.pl

 • Menu

  Doradztwo podatkowe

  1. Bieżące doradztwo w sprawach podatkowych w szczególności w zakresie:
    • podatku od towarów i usług (VAT),
    • podatku akcyzowego,
    • podatków dochodowych (CIT, PIT),
    • podatku u źródła (WHT),
    • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
    • podatków i opłat lokalnych.

  Weryfikacja dokumentów oraz planowanych transakcji gospodarczych pod kątem ich opodatkowania. Bieżące informowanie o zmianach w przepisach podatkowych oraz o najnowszych wyrokach sądów administracyjnych / interpretacjach podatkowych mogących mieć wpływ na dokonywane rozliczenia podatkowe.

  2. Sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego, przygotowywanie opinii prawno-podatkowych oraz projektów umów i innych dokumentów. Analiza przedstawionych zagadnień pod kątem opodatkowania oraz zasadności występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (analiza potencjalnych korzyści i negatywnych ryzyk podatkowych).

  3. Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, w szczególności: opracowywanie strategii działania w konkretnym postępowaniu podatkowym lub sądowo-administracyjnym, sporządzanie pism procesowych, bieżące informowanie Klienta o przebiegu postępowania, występowanie przed konkretnymi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi podczas wyznaczonych rozpraw albo posiedzeń.

  4. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego, w tym: ustalenie zakresu tematycznego oraz terminu, zapewnienie materiałów szkoleniowych, obsługi logistycznej oraz miejsca przeprowadzenia szkolenia.

  5. Usługi w ramach szczególnych projektów – kompleksowe opracowywanie optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowej struktury (wnioski o interpretacje indywidualne prawa podatkowego, dokumenty rejestracyjne itd.), stałe doradztwo w przedmiotowym zakresie.

  6. Przeprowadzanie audytów podatkowych – kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń z obowiązków podatkowych w zakresie wskazanego podatku (podatków), tj. CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, identyfikacja ryzyk podatkowych oraz potencjalnych obszarów optymalizacyjnych.


  Radosław Żuk
  radosław.zuk@adnpodatki.pl
  Więcej »
  Paweł Szymański
  pawel.szymanski@adnpodatki.pl
   Więcej »